0879 28 95 58
info@vetom.bg

Политика на поверителност

Техническа изработка на сайтове

Created with Sketch.

Правна Информация

Този сайт се управлява от:
Ветом България ЕООД
Телефон: 0879 28 95 58
E-Mail: info@vetom.bg

 • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация продавачът има право да му откаже по-нататъшен достъп  до всички УСЛУГИ.

 

 • Доставчикът не може да бъде отговорен за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.
  “Бисквитки”

 

 • Нашият сайт www.saitizrabotka.com  използва “бисквитки” /малки файлчета, поставени на твърдия диск на потребителите на сайта/, за да ви отличи от други потребители на нашия сайт. Това ще ни помогне да ви предоставим по-добър опит, когато търсите в нашия сайт, а също ни помага да подобрим нашия уебсайт. Ние използваме “бисквитките”, за да може да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите които предоставяме, съдържанието и рекламата,  да се измери промоционалната ефективност и да се  доверието и сигурността.
  Някои бисквитки съдържат лични данни – например, кликвайки на бутона “запомни ме”, когато влезете в системата, “бисквитката” ще съхрани потребителското ви име. “Бисквитките” няма да събират информация, която да идентифицира потребителя, а вместо това ще се събира обща информация, например “как потребителите стартират и използват системите” или “общо местоположението на потребителя”.
  Вие винаги можете да се откажете от “бисквитките”, ако вашият браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от системите на-vetom.bg.
  Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с използването на “бисквитки” от наша страна докато не ги премахнете ръчно в настройките на вашия браузър.
  Декларация за използване на лични данни на потребител
  при поръчка в този сайт или на телефони  0893 715 887 ; 0879289558, или на имейл  info@vetom.bg, вие декларирате, че сте съгласни продавача и изпращача на стоката да съхранява и обработва личните ви данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставяте във връзка с  поръчката на избраният от вас продукт в този сайт, запознати сте с целта и средствата на обработка на личните ви данни; доброволния характер на предоставянето на данните;  правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
  С настоящата декларация декларирате съгласие за съхранение и обработка на личните ви данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  „Ветом България“ ЕООД , ЕИК 8205629198 със седалище и адрес на управление: с. Мененкьово, общ. Белово, обл.Пазарджик, ул.Петнадесета 9
  наричан в текста за краткост „Администратор“ прилага в търговските взаимоотношения с клиентите си настоящите правила за защита на личните данни.
  ПРЕАМБЮЛ
  „Ветом България“ ЕООД е администратор на лични дании, тъй като събира и обработва определена лична информация за физически лица.
  С настоящото желаем да Ви запознаем с правилата, които следваме за защита на Вашите лични данни , тяхното събиране, обработване, съхраняване и унищожаване.
  ПРАВНА РАМКА
  „Ветом България“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилогонето му и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
  Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.
  Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.
  ЛИЧНИ ДАННИ
  Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
  Администраторът на личните данни изисква, събира и съхранява лични данни само свързани с и ограничени до необходимото във връзка със състав.

 

 • Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация: електронна поща, име, фамилия, телефонен номер.
  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Администраторът обработва Вашите лични данни за следните цели:
  Доставка на стоки, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
  Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
  Изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата.
  Маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  Рекламни цели – нови продукти, начини на работа, събития, промоции на продукти, цени, рецепти, съвети, полезна информация, след изрично съгласие.
  Съгласие за обработване на лични данни
  Всеки клиент дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка от гост в системата на „Ветом България“ ЕООД , сайта www.vetom.bg, https://www.facebook.com/VETOMBULGARIA/, https://www.facebook.com/groups/ чрез потвърждение.
  КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  Системата на „„Ветом България“ ЕООД позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне.
  ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)
  Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне.

 

 • Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг може да бъде прекратено по всяко време по желание на клиента, чрез връзка с Администратора на еmail info@vetom.bg или с писмено заявление, изпратено до Администратора по удобен за клиента начин;
  ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Всеки клиент има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в подходящ за четене формат.
  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Вашите данни се заличават със заличаване на профила Ви в платформата на „Ветом България“ ЕООД . С оглед заличаване от майлинг листи за рекламни цели, Ви препоръчваме да ни уведомите по ел. поща или по телефона, за да проверим и унищожим всички Ваши данни. Данните на потребители, които са направили поръчка без регистрация се пазят за срок от 1 месец от датата на поръчката, с цел да бъде възможно следпродажбеното обслужване на потребителя – време за доставка, възможност за рекламация и др. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажиментите, които има едната или двете страни по договора (поръчката) за период, не по-дълъг от необходимия за това;
  ТЕХНИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА
  Администраторът въвежда и прилага необходимите мерки за гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
  В платформите на „Ветом България“ ЕООД потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Потребителят се задължава да предостави точна, вярна информация, както и да я подновява своевременно.

 

 • „Ветом България“ ЕООД препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт. Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира Администратора за това.
  НАРУШЕНИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯТА
  Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които „Ветом България“ ЕООД отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.
  В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

 

 • Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

 

 • По всички въпроси във връзка с Вашите лични данни можете да се свържете с нас на еmail адрес: info@vetom.bg , или с писмо на адрес: с. Мененкьово, общ. Белово, обл.Пазарджик, ул.Петнадесета 9 „Ветом България“ ЕООД
  Поръчки:
  За информация
  на Viber   0879 28 95 58  или на телефон   0893 71 58 87 Стефан Спасов
Translate »
Сайт изработка